I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
(Iz 11, 1-3)

Zakończył się kolejny rok szkolny i katechetyczny.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim osobom katechizującym za trud głoszenia Ewangelii w szkole i w każdym miejscu, do którego zostaliście posłani.

Niech Słowo Boże owocuje w życiu tych, do których Bóg z tym Słowem Was posłał.

Życzymy dobrego odpoczynku, odnowienia sił fizycznych i duchowych.

 

Szczęść Boże

ks. Roman Buchta

ks. Robert Kaczmarek

ks. Krzysztof Sosna

Małgorzata Krzeszowska