W dniach 20–22 października br. grupa młodzieży archidiecezji katowickiej, która w poprzednich latach przyjęła sakrament bierzmowania przeżywała rekolekcje II stopnia w Ołomuńcu na Morawach. Były one kontynuacją rekolekcji I stopnia, które miały miejsce rok wcześniej w Pogórzu koło Skoczowa. Ich tematyka nawiązywała do postaci św. Jana Sarkandra i treści, jakie zostawił nam Jan Paweł II podczas kanonizacji tego świętego w Ołomuńcu, a potem papieskiej wizyty na Kaplicówce w Skoczowie. Tegoroczne ćwiczenia duchowe przebiegały pod hasłem: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie” (Mt 5, 10). Młodzież odkrywała prawdę, że wiara wymaga wysiłku, który przejawia się w dawaniu świadectw o Jezusie w swoim środowisku, zwłaszcza w rodzinie i wśród rówieśników; wytrwałości w podstawowych praktykach religijnych, szczególnie Eucharystii i codziennej modlitwie; wierności swojemu sumieniu oraz podejmowaniu postów i uczynków pokutnych, o których wspomina Katechizm Kościoła Katolickiego.   
            W pierwszym dniu rekolekcji uczestnicy zapoznali się z historią Ołomuńca oraz odwiedzili najważniejsze zabytki tego miasta, które są wyrazem wiary ludzi, którzy je wznosili. Najważniejszym punktem była jednak Eucharystia, sprawowana w kaplicy św. Jana Sarkandra – miejscu Jego męczeńskiej śmierci, którą poniósł w obronie tajemnicy spowiedzi. Nieludzkie tortury, jakim był poddawany na tzw. „skrzypcu”, były znakiem niezłomności, wierności najważniejszym wartościom, cierpliwości i wytrwałości. W sobotę młodzi ludzie pielgrzymowali do bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Svatym Kopecku, gdzie przeżyli Mszę Świętą w języku czeskim z nauką rekolekcyjną po polsku. Podczas spotkań w małych grupach podjęli zagadnienie przyznawania się do Jezusa, przeszkód jakie napotykają w tym zadaniu, wynikającym z sakramentu bierzmowania oraz sposobów ich przezwyciężania. Wieczór spędzony w klasztorze Ojców Dominikanów był okazją do integracji oraz nawiązaniu głębszej relacji z Jezusem poprzez adorację Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania, który trwał do późnych godzin. W niedzielę młodzież przeżyła Eucharystię w katedrze św. Wacława oraz modliła się przy relikwiach św. Jana Sarkandra, które się tam znajdują.       
            W przyszłym roku uczestnicy wybierają się na rekolekcje III stopnia do Rzymu. 
            Zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania do udziału w rekolekcjach przed tym sakramentem, a potem do uczestnictwa w rekolekcjach I stopnia w Pogórzu, II stopnia w Ołomuńcu i III stopnia w Rzymie. Dostępne terminy na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.