W dniach 1–2 lipca br. na Jasnej Górze odbyła się 87. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, w której wzięła udział liczna grupa z naszej archidiecezji. Uczestniczyli w niej nie tylko pedagodzy, ale także pracownicy szkół i systemu oświaty. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Nauczycielu, co mam czynić?”.

W rozmowie z Biurem Prasowym Jasnej Góry delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli bp Piotr Turzyński zauważył, że pielgrzymka ma pomóc nauczycielom, by mimo trudności w szkolnictwie z nadzieją spoglądali na swoją misję. – Chciałbym, żeby mimo wszystko nauczyciele usłyszeli tu, u Matki Bożej, że są potrzebni, ważni, żeby się nie zniechęcali i byli mężni.

Przypomniał też, że postawa taka nie jest sprawą prywatną, czy dbaniem o „własny interes”, bo stawką jest młodzież, całe następne pokolenie, i przyszłość Polski. – Chciałbym, żeby nauczyciele, umieli zabrać głos w obronie patriotyzmu, wartości chrześcijańskich oraz w obronie wolności człowieka, godności nauczyciela, dziecka i rodzica – powiedział bp Turzyński. Podkreślił też stanowczo, że chrześcijanie nie mogą czuć się kimś drugorzędnym w naszym społeczeństwie. – Szkoła jest też nasza, nie jest laicka i świecka, szkoła jest publiczna, dla każdego – wskazał. Przypomniał, że nauczyciele polscy wędrują do Matki Bożej po mądrość, aby zawierzyć szkołę i dziękować za pracę. – Chcemy też Pana Jezusa i Matkę Bożą zapytać, „Nauczycielu, co mam czynić?”, bo mamy trudny czas szkoły – powiedział biskup. Zaznaczył, że stoimy na wielkim zakręcie cywilizacyjnym i powinniśmy zapytać co mamy czynić w takiej sytuacji.

Współorganizator pielgrzymki, ks. Wojciech Wojtyła, sekretarz Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, opowiadał o niepokojach i wyzwaniach, przed jakimi stają dziś odpowiedzialni za edukację młodego pokolenia. – Przyjeżdżamy tu zaczerpnąć sił duchowych, ale też poszukać inspiracji – przyznał. Zauważył, że każdy z nas, w każdym czasie, przychodzi do Jezusa, by zadać pytanie: „Nauczycielu, co czynić?”, pytanie, które rozbrzmiewa już od wieków. Kapłan przyznał również, że każdy czas ma swoje wyzwania i my także żyjemy w czasie, gdzie doświadczamy pewnych wyzwań i niepokojów. – Środowisko nauczycielskie jest wrażliwe na zmiany kulturowe, których jesteśmy świadkami – powiedział, przyznając jednocześnie, że, patrzą na te zmiany zarówno z niepokojem, ale też w kategorii wyzwań.

Głównym wydarzeniem drugiego dnia pielgrzymki była modlitwa na jasnogórskim Szczycie, gdzie Eucharystię celebrował bp Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej. W homilii przypomniał on, że zadaniem szkoły jest kształcić przekazując wiedzę i wychowywać w oparciu o trwały system wartości. - Szkoła nie może być przestrzenią indoktrynacji - zaznaczył stanowczo. Przypomniał też, że wobec ogromnej polaryzacji społecznej, jawi się konieczność twórczego dialogu wszystkich, którzy „na swoich barkach niosą odpowiedzialność za dziś i jutro polskiej szkoły”.

Dwudniowa pielgrzymka obfitowała w prelekcje. Do Pedagogów i Wychowawców zwracały się także nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, przedstawicielki Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły.

Jedna z nich, Jolanta Dobrzyńska podkreśliła, że wszyscy się niepokoją wzrostem biurokracji, seksualizacją wprowadzaną do szkół, brakiem prac domowych i brakiem ocen. - Jest mnóstwo sygnałów, że dzieje się źle, łącznie ze zmienioną podstawą programową - powiedziała.

Hanna Dobrowolska, również z Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, dodała, że ich obecność na Jasnej Górze ma na celu zintensyfikowanie indywidualnych działań każdego pedagoga. - By podejmował je na rzecz ocalenia wiedzy dzieci, ich kompetencji, twardej wiedzy przedmiotowej i wychowania - wymieniała kobieta. Wyraziła też pragnienie, by to wszystko stało się dla nauczycieli punktem odniesienia w ich codziennej pracy.

Na zakończenie pielgrzymki nauczyciele zgromadzili się na Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, by „potopem zalać” jasnogórskie Wały.